با این 11 نکته جادویی رفتار بقیه را راحت تر تحمل کنید!

با این 11 نکته جادویی رفتار بقیه را راحت تر تحمل کنید!

در زندگی روزمره، ممکن است با موقعیت و افرادی روبرو شویم که تحمل آن ها برایتان دشوار است. زیرا آن ها متفاوت از ما هستند، فکر می‌کنند یا عمل می‌کنند. اما می‌توان این جنبه از شخصیت خود را با یادگیری احترام گذاشتن به تنوع ها بهبود ببخشید. در زندگی روزمره، ممکن است با موقعیت و افرادی روبرو شویم که تحمل آن ها برایتان دشوار است. زیرا آن ها متفاوت از ما هستند، فکر می‌کنند یا عمل می‌کنند.

در این مطلب از نی‌نی‌بان می خواهیم نکات مفیدی را که بتوانید رفتار بفیه را بهتر تحمل کنید را بررسی کنیم:خود را در موقعیت دیگران تصور کنید. این کار باعث می‌شود که کنجکاوی هایی که دیگران در مورد شما دارند را بهتر درک کنید

1- خود را به جای دیگران تصور کنید

خود را در موقعیت دیگران تصور کنید. این کار باعث می‌شود که کنجکاوی هایی که دیگران در مورد شما دارند را بهتر درک و تحمل کنید. همچنین باعث می‌شود که ما در مورد دیگران و کاری که انجام می‌دهند سوال نپرسیم. همدلی به ما کمک می‌کند که درک کنیم طرف مقابل چه احساسی دارد، و نسبت به اعمال و طرز تفکر خودمان تحمل بیشتری داشته باشیم.یک راه مفید و هوشمندانه برای برعکس کردن یک موقعیت منفی و نشان دادن مدارا این است که نظر طرف مقابل را بپرسید و مثلا از او بخواهید در مورد نظراتش بیشتر به تو توضیح دهد

2- دیدگاه طرف مقابلتان را بپرسید

یک راه مفید و هوشمندانه برای برعکس کردن یک موقعیت منفی و نشان دادن مدارا و تحمل این است که نظر طرف مقابل را بپرسید و مثلا از او بخواهید در مورد نظراتش بیشتر به تو توضیح دهد. مثلا بپرسید که چرا به این فکر افتادی؟ عدم تحمل ما می تواند ما را به دفاع از ایده های خود به شیوه ای توهین آمیز باعث شود و درک طرف مقابلمان را کاهش دهد.هنگام صحبت کردن با کسی وقتی حس کنید که دیگر نمی‌توانید مودبانه رفتار کنید، نباید با متهم کردن طرف مقابل به داشتن عقیده و تفکر متفاوت مکالمه را شخصی سازی کنیم.

3-بحث را شخصی نکنید

هنگام صحبت کردن با کسی وقتی حس کنید که دیگر نمی‌توانید مودبانه و تحمل نمی‌کنید، رفتار کنید، نباید با متهم کردن طرف مقابل به داشتن عقیده و تفکر متفاوت مکالمه را شخصی سازی کنیم. می توانید اینطور ابراز کنید که من با نظر شما موافق نیستم. اگر بگویید که شما با داشتن این نطر اشتباه می‌کنید و عکس العمل شدید نشان دهید، یک نتیجه منفی از بحث دستگیرتان می‌شود.شناختن یک فرهنگ و دانستن ویژگی، باور و سنت های آنان  به افزایش تحمل ما نسبت به رفتار دیگران منجر می‌شود.

4- دیگران و فرهنگ های مختلف را بشناسید

شناختن یک فرهنگ و دانستن ویژگی، باور و سنت های آنان  به افزایش تحمل ما نسبت به رفتار دیگران منجر می‌شود. زیرا ممکن است ما به هردلیلی با آن ها سر و کار داشته باشیم. این به این معنی نیست که فرهنگ خود را انکار کنیم بلکه به معنی پذیرش تنوع و درک بهتر این مسله می‌شود.همه ما متفاوت هستیم و متفاوت فکر می‌کنیم. این نباید به معنای درگیری باشد, در عوض برای عبور از یک موضوع دشوار و ادامه دار، می‌توانید موضوع بحث را تغییر دهید.

5- موضوع بحثتان را عوض کنید

همه ما متفاوت هستیم و متفاوت فکر می‌کنیم. این نباید به معنای درگیری باشد, در عوض برای عبور از یک موضوع دشوار و ادامه دار، می‌توانید موضوع بحث را تغییر دهید. تا اختلاف و جنجال پیش نیاید. موضوع این است که ممکن ما با افرادی مخالف باشیم و قرار نیست که با هرکسی که با آن ها برخورد می‌کنیم هم نظر باشیم و دوست شویم.گوش دادن در بسیاری از زمینه های زندگی مفید است با این تفاوت که باید بدانیم که گوش دادن برای پاسخ دادن نیست، برای درک و احترام به طرف مقابل است

6- بدون قضاوت به صحب های دیگران گوش دهید

گوش دادن در بسیاری از زمینه های زندگی مفید است با این تفاوت که باید بدانیم که گوش دادن برای پاسخ دادن نیست، برای درک و احترام به طرف مقابل است. گوش دادن روی ایجاد روابط انسانی مناسب تاثیر می‌گذارد. عجله نکنید. هنگام صحبت کردن طرف مقابل بلافاصله قضاوت نکنید و به جواب و عکس العمل خود به خوبی فکر کنید.وقتی با موقعیت یا تعارضی روبرو می‌شویم که تحمل آن برایمان سخت است، خوب است به یاد داشته باشیم که ما می‌توانمی بر احساسات خود مسلط باشیم.

7-احساسات منفی را به احساسات مثبت تبدیل کنید

وقتی با موقعیت یا تعارضی روبرو می‌شویم که تحمل آن برایمان سخت است، خوب است به یاد داشته باشیم که ما می‌توانمی بر احساسات خود مسلط باشیم. و طرف مقابل نیز از بیان اعتقاداتش آگاه است و ممکن است آنچه را که ما احساس می‌کنیم، بفهمد.ممکن گاهی درک نکنیم که چرا دیگران فلان کار را انجام می‌دهند. برای درک این مسله بهتر است معیار های خود را کمی تغییر دهیم و آن را به خودمان ربط دهیم.

8- دیدگاه یک موقعیت را به سمت خود بچرخانید

ممکن گاهی درک نکنیم که چرا دیگران فلان کار را انجام می‌دهند. برای درک این مسله بهتر است معیار های خود را کمی تغییر دهیم و آن را به خودمان ربط دهیم. مثلا به جای اینکه فکر کنیم که چرا رفتار آن فرد بی ادبانه بود، به این فکر کنیم که شاید من هم در شرایط سخت گاهی یادم می‌رود مودب باشم یا اینکه ناخواسته این را به دیگران نشان می‌دهم.احترام گذاشتن به دیگران مستلزم این است که باور داشته باشیم که آن ها نیز از حقوقی مشابه ما برخوردارند. یعنی تفاوت ها را بشناسیم، آن ها را بپذریم و برایشان ارزش قائل شویم

9- تمرین کنید که به نظر دیگران احترام بذارید

احترام گذاشتن به دیگران مستلزم این است که باور داشته باشیم که آن ها نیز از حقوقی مشابه ما برخوردارند. یعنی تفاوت ها را بشناسیم، آن ها را بپذریم و برایشان ارزش قائل شویم. هنگاهی که در یک گروه کار می‌کنید، لزوما هیچ کدامتان مجبور نیستید نظرات هم دیگر را قبول داشته باشید. اما باید به همه آن ها احترام گذاشت و این دیدگاه را داشته باشیم که هر نظری ممکن است اعتبار و تاثیر گذاری زیادی داشته باشد.ممکن است در هنگام گفتگو متوجه شویم که در حقیقت حق با ما نیست. وقتی این را بپذیریم، بر عقیده نادرست خود پافشاری نمی‌کنیم و با مدارا کردن خود را متواضع نشان می‌دهیم.

10-از نظر ذهنی برای تغییر ناگهانی نظر خود آماده باشید

ممکن است در هنگام گفتگو متوجه شویم که در حقیقت حق با ما نیست. وقتی این را بپذیریم، بر عقیده نادرست خود پافشاری نمی‌کنیم و با مدارا کردن خود را متواضع نشان می‌دهیم.تمرین این کار ممکن است سخت باشد ولی دید ما را نسبت به تحمل دیگران بازتر می‌کند.اولین قدم برای افزایش تحمل، این است که چرا اینطور نیستیم. ممکن است محیط خانوادگی و تجربیات گذشته بر نحوه دید ما به آدم ها تاثیر گذاشته باشد. اگر فکر می‌کنید که همیشه حق با شماست، باید درون خود را بشکافیم که آیا وافعا این گونه است یا ممکن است اشتباه کنیم؟

11- چیزهایی که باعث کم تحملی شما می‌شوند را بررسی کنید

اولین قدم برای افزایش تحمل، این است که چرا اینطور نیستیم. ممکن است محیط خانوادگی و تجربیات گذشته بر نحوه دید ما به آدم ها تاثیر گذاشته باشد. اگر فکر می‌کنید که همیشه حق با شماست، باید درون خود را بشکافیم که آیا وافعا این گونه است یا ممکن است اشتباه کنیم؟ این کار زمان و حوصله زیادی می‌خواهد. به جای واکنش فوری بهتر است که کمی آروم شویم و متوجه شویم که آن شخص احتمالا از عمد این کار را انجام نداده باشد.قرار گرفتن در محیط های و موقعیت های مختلف زندگی نیاز به تحمل و سازش زیادی دارد. زیرا ممکن است با عکس العمل های شدید همه چیز را بدتر کنیم.

سخن آخر

قرار گرفتن در محیط های و موقعیت های مختلف زندگی نیاز به تحمل و سازش زیادی دارد. زیرا ممکن است با عکس العمل های شدید همه چیز را بدتر کنیم. سعی کنید با به کار گیری روش های بالا پذیرش و تحمل بیشتری را در خود ایجاد کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا